Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 25/03/2017
E.g., 25/03/2017
25
Kasım
2016
25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9542 sayılı Karar ile;- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranları yeniden belirlenmiş,...
25
Kasım
2016
25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğinde, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında başvuru yapabilecek mükelleflerden; s...
24
Kasım
2016
24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; - 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu,...
23
Kasım
2016
6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırdığınız borçlarınızı; vergi dairesi müdürlükleri vezneleri, www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal POS uygulaması ve aşağıda unvanları belirtilen anlaşmalı bankaların şubeleri vasıtasıyla da ödemeniz mümkü...
23
Kasım
2016
23/11/2016 tarihli ve VUK-87 / 2016-8 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Kasım 20...
23
Kasım
2016
Vergi İletişim Merkezi (444 0 189) tarafından aylık KDV, Muhtasar ve Damga Vergisi beyannamelerinin verilmesi ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hakkında çok sayıda çağrı alınmaktadır....
11
Kasım
2016
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ve Uluslararası Vergi ve Yatırım Merkezi (International Tax and Investment Center – ITIC) tarafından bu yıl Ankara’da yedincisi düzenlenen Orta Doğu / Kuzey Afrika Vergi Forumu (Middle East / North Africa Tax Forum) Toplantısı 8-10 Kasım 2...
11
Kasım
2016
11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 474 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; 2016 yılına ait, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artırılmasına dayanak teşkil eden yenid...
10
Kasım
2016
Yerköy Vergi Dairesi Müdürlüğü Hamam Caddesi No:1 Yerköy/YOZGAT adresinden 04.11.2016 tarihinde taşıma işlemi başlamış olup 07.11.2016 tarihinde Haşim Kılıç Mah. Yozgat Cad. No:1 Kat/2 adresinde faaliyetine başlamıştır....
10
Kasım
2016
Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı Plevne Mahallesi Serin Sokak No:8 Kocasinan/KAYSERİ adresinde 07/11/2016 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığının Haberleşme Bilgileri de bu kapsamda güncellenmiştir. ...

Sayfalar