Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 28/02/2017
E.g., 28/02/2017
4
Kasım
2016
Muğla Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Seydikemer İlçesi Malmüdürlüğü bünyesinde faaliyetini sürdürmek üzere bağlı vergi dairesi kurulmuştur....
3
Kasım
2016
03/11/2016 tarihli ve 29877 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğde; 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25/10/2016 tarihli ve 2016/9385 sayılı Ba...
31
Ekim
2016
31/10/2016 tarihli ve VUK-86/ 2016-7 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van i...
31
Ekim
2016
31/10/2016 tarihli ve VUK-85/ 2016-6 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa ve Tunceli illerinde 31 Ekim 2016 tarihine kadar elektronik ortamda gö...
28
Ekim
2016
28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 31/12/1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ilave asgari geçim indirimi uygulamasına ilişkin geçici 86 ncı madde eklenmiştir....
28
Ekim
2016
28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 294 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin a...
27
Ekim
2016
Afyonkarahisar İli İscehisar İlçesi Malmüdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren bağlı vergi dairesi kapatılarak mükellefleri, Afyonkarahisar Defterdarlığına bağlı olarak faaliyetini sürdürmek üzere yeni kurulan İscehisar Vergi Dairesi Müdürlüğüne devredilmiştir....
27
Ekim
2016
25/10/2016 tarihli ve KVK-42 / 2016-3 / Yatırım İndirimi - 30 sayılı Kurumlar Vergisi Sirkülerinde; 2016 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,02 (yüzde iki virgül sıfır iki)...
26
Ekim
2016
Niğde Defterdarlığı Bor Vergi Dairesi Müdürlüğüne yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Niğde İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi listesi hazırlanmıştır....
26
Ekim
2016
26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9385 sayılı 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar ile;...

Sayfalar