Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 17/01/2017
E.g., 17/01/2017
3
Ekim
2016
Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’nin İdari Kapasitenin Artırılması Bileşeni kapsamında, Strateji Geliştirme Daire B...
3
Ekim
2016
2/10/2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde; 9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik...
30
Eylül
2016
Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında; Vergi Usul Kanununa, 6728 sayılı Kanunla eklenen 370 nci maddesinin uygulanmasına dair usul ve esaslara yer verilmiştir....
30
Eylül
2016
30/09/2016 tarih ve 29843 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğlerinde;  5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda 16/2...
29
Eylül
2016
Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağında; Vergi Usul Kanununa, 6455 sayılı Kanunla eklenen 153/A maddesinin uygulanmasına dair usul ve esaslara yer verilmiştir....
29
Eylül
2016
29/09/2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 69 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde;  9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda De...
29
Eylül
2016
29/09/2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 60 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi ...
29
Eylül
2016
29/09/2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 48 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde;  9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlar...
20
Eylül
2016
20/09/2016 tarihli ve 29833 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliğinde (Seri: A Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:8) ile; Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından, her çeşit gençlik ve spor tesisi ile eğitim ve öğretim kur...
9
Eylül
2016
07/09/2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  ile;...

Sayfalar