Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 20/03/2018
E.g., 20/03/2018
30
Kasım
2017
Bilindiği üzere, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların beşinci ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların üçüncü taksitinin ödeme süreler...
29
Kasım
2017
7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 3. taksit ödeme dönemi devam ediyor. Ödemelerinizi, -www.gib.gov.tr internet sayfamızdan,...
29
Kasım
2017
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 5. taksit ödeme dönemi devam ediyor.Ödemelerinizi, ...
28
Kasım
2017
Konya Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Karapınar Vergi Dairesi Müdürlüğü; 13.11.2017 tarihinde İsmet Paşa Mahallesi 131201 Sokak No:4 Karapınar / KONYA adresinde hizmet vermeye başlamıştır, ...
24
Kasım
2017
24/11/2017 tarihli ve VUK-96 / 2017-9 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Kasım 2017 ...
23
Kasım
2017
Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, söz konusu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik o...
14
Kasım
2017
Manisa Vergi Dairesi Başkanlığına Bağlı Manisa İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü Aynı Ali Mahallesi 3316 Sokak No:22/1 Kat:2 Yunusemre/MANİSA adresinde 01.11.2017 tarihinde faaliyetine başlamıştır.Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir....
14
Kasım
2017
Rize Defterdarlığına bağlı Pazar Vergi Dairesi Müdürlüğü Demokrasi Meydanı Yeni Hükümet Konağı No:9 Kat:3 Pazar Mahallesi Pazar/RİZE adresindeki yeni hizmet binasına taşınmıştır.Rize Defterdarlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir....
13
Kasım
2017
11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 484 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 2017 yılına ait olup, çeşitli mevzuatlarda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarlarının artır...

Sayfalar