Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 18/01/2017
E.g., 18/01/2017
24
Ekim
2016
24/10/2016 tarihli ve VUK-84 / 2016-5 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Ekim 2016 Çarş...
24
Ekim
2016
Başkanlığımız ile Ankara Yeminli Mali Müşavirler ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ortaklaşa 18.10.2016 tarihinde Ankara’da düzenlediği  6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa ilişkin bilgilendirme toplantısında meslek mensupları tarafından yöneltilen...
24
Ekim
2016
Çanakkale Defterdarlığı Çan Vergi Dairesi Müdürlüğüne yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Çanakkale İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi listesi hazırlanmıştır....
19
Ekim
2016
Gelir İdaresi Başkanlığı ile Ankara Yeminli Mali Müşavirler ve Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının ortaklaşa düzenlediği 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanununa ilişkin bilgilendirme toplantısı, meslek mensuplar...
14
Ekim
2016
Zonguldak İline bağlı İlçe iken Bartın ve Karabük'e tahsis edilen plaka serilerinden boş olanların Zonguldak Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne iade edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana gelmiş olup Zonguldak İline ait güncel Plaka Harf Grubu ...
13
Ekim
2016
6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin yakınlarının taşıt alıml...
7
Ekim
2016
Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Gelir İdaresinde İdari Kapasitenin Artırılması Teknik Yardım Projesi’nin İdari Kapasitenin Artırılması Bileşeni kapsamında, Stratejik Yönetim ve Yalın ...
5
Ekim
2016
05/10/2016 tarih ve 29848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9256 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranlarının yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
4
Ekim
2016
4/10/2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;...
4
Ekim
2016
4/10/2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 77 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 492 Sayılı Harçlar Kanununda, 49...

Sayfalar