Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 25/04/2018
E.g., 25/04/2018
2
Ocak
2018
31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile,...
2
Ocak
2018
Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız....
2
Ocak
2018
31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No.lu ÖİV Genel Tebliği ile; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu ÖİV tutarı 2018 yılı için 53,00 TL olarak belirlenm...
2
Ocak
2018
30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 81 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; konsolosluk harçları ile muvazzaf ve fahri konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden döviz cinsinden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve kanuna bağlı tarif...
29
Aralık
2017
29/12/2017 tarihli ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. ...
28
Aralık
2017
Isparta Defterdarlığı Kaymakkapı, Eğirdir, Yalvaç Vergi Dairesi Müdürlükleri ile Şarkikaraağaç, Keçiborlu, Gelendost, Senirkent ve Uluborlu İlçeleri Malmüdürlüklerine yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Ispart...
28
Aralık
2017
Mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini, beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan “2018 Yılı Vergi Takvimi” internet ortamında kullanıma sunulmaktadır....
27
Aralık
2017
Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır. ...
27
Aralık
2017
27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğde (Seri No: 3);  7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 72 nci...
26
Aralık
2017
26/12/2017 tarihli ve 30282 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 72 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; takdir komisyonlarınca, 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi birim metrekare değerlerinin 2017 yılında uygulanan birim d...

Sayfalar