Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 17/01/2017
E.g., 17/01/2017
2
Aralık
2016
02/12/2016 tarihli ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğinde, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin açı...
1
Aralık
2016
1/12/2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2016/9567 sayılı Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Kararda; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutar...
29
Kasım
2016
Ankara iline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi listesi güncellenmiştir.Güncel Plaka Harf Grubu Rehberi Listesine ulaşmak için tıklayınız....
28
Kasım
2016
6736 sayılı Yapılandırma Kanununun sunduğu imkanlardan faydalanmak ve yapılandırmanızın bozulmaması için İLK TAKSİTİ veya PEŞİN ÖDEMEYİ Unutmayın.Ödeme için tıklayınız....
28
Kasım
2016
6736 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinin tamamlanmasından sonra 20/08/2016 tarihinden 31/10/2016 tarihine (bu tarihler dâhil) ka...
25
Kasım
2016
25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9542 sayılı Karar ile;- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranları yeniden belirlenmiş,...
25
Kasım
2016
25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğinde, 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında başvuru yapabilecek mükelleflerden; s...
24
Kasım
2016
24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; - 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu,...
23
Kasım
2016
6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırdığınız borçlarınızı; vergi dairesi müdürlükleri vezneleri, www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden sanal POS uygulaması ve aşağıda unvanları belirtilen anlaşmalı bankaların şubeleri vasıtasıyla da ödemeniz mümkü...
23
Kasım
2016
23/11/2016 tarihli ve VUK-87 / 2016-8 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Kasım 20...

Sayfalar