Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 18/01/2017
E.g., 18/01/2017
21
Aralık
2016
21.12.2016 tarih ve 29925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 52 Sıra No.lu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde; 21.2.1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2017 yılında uygulanacak satış bedelleri tes...
15
Aralık
2016
İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya İhracında e-Fatura Uygulamasına İlişkin 20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin 3....
14
Aralık
2016
Başkanlığımızca hazırlanan 4 Seri No'lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğ Taslağında; ülkemizin akdetmiş olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülke mukimi olan gerçek veya tüzel kişilerin icra ettikleri serbest meslek...
13
Aralık
2016
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdedilmesi öngörülen Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasına ilişkin müzakereler 8-9 Aralık 2016 tarihleri arasında Bujumbura'da gerçekleşti...
13
Aralık
2016
Başkanlığımızca hazırlanan Vergi Usul Genel Tebliği Taslağında, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ve "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile ilgili yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir....
13
Aralık
2016
13/12/2016 tarihli ve 29917 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 8 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;...
12
Aralık
2016
Setbaşı,Uludağ ve Ertuğrulgazi Vergi Dairesi Müdürlükleri Üçevler Mah. Aysel Sok. No: 16 Nilüfer/ BURSA adresinde 05.12.2016 tarihinde faaliyete başlamıştır.Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının Haberleşme Bilgileri de bu kapsamda güncellenmiştir....
8
Aralık
2016
Bilgi İşlem ve Elektronik Belge Yönetimi Müdürlüğü Cumhuriyet Bulvarı No:7 Kat:1 Konak/İZMİR de hizmete açılmıştır.5 No.lu Takdir Komisyonu Konak İlçesi Gazi Bulvarı No:132 Kat:3 adresinde 13.10.2016 tarihi itibari ile faaliyetine başlamıştır....
5
Aralık
2016
Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen AB Projesinin II....
3
Aralık
2016
Başkanlığımızca engelli mükelleflerimize yönelik vergi avantajlarına ilişkin düzenlemelerin bir araya getirilmesi ile hazırlanmış olan  "Engelliler İçin Vergi Rehberi" ni 3 Aralık Dünya Engelliler Günü...

Sayfalar