Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 20/04/2019
E.g., 20/04/2019
26
Aralık
2006
26.12.2006 tarih 26388 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 103 seri nolu KDV Genel Tebliğinde; Türkiye'nin diplomatik temsilcilik mensuplarına bütün mal ve hizmetlerde KDV istisnası sağlayan ülkelerin, Türkiye'deki diplomatik misyon mensuplarına KDV istisnası sağlayan ve Dışişleri Bakanlığının logosu...
22
Aralık
2006
"Ücretlilerde Vergi İndirimi" rehberinde; iade kapsamına giren ve girmeyen harcama kalemleri, ücretliler ve işverenler tarafından yapılacak işlemler ile cezai müeyyideler konularında ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.Söz konusu Rehbere ulaşmak için tıklayınız....
22
Aralık
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 40 sıra nolu Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nde; yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenmesi gereken "İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde ÖTV İstisnasına İlişkin Faaliyet Tasd...
22
Aralık
2006
22 Aralık 2006 tarih ve 26384 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 261 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde; 1/1/2004 tarihinden önceki dönemlere ilişkin kira ödemelerinden tevkifat yapılmaması, tahsil edilmemiş gelir (stopaj) vergisi tutarlarının terkin edilmesi, yargıda ihtilaf konusu yapılan da...
21
Aralık
2006
Otomobil sektöründeki satış işlemlerinin aralık ayının son haftalarında yoğunlaştığı göz önüne alınarak; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili vergi daireleri 23 Aralık 2006 Saat 17.00' ye kadar, 30 Aralık 2006 Cumartesi günü ise saat...
20
Aralık
2006
20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de, çeşitli vergi kanunlarında yer alan had ve tutarlar 2007 yılı için yeniden değerleme oranı çerçevesinde tespit edilmiştir. Yapılan değişiklikler şunlardır:...
19
Aralık
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2 nolu Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler ile ; 01/01/2007 tarihinden itibaren muayene istasyonlarınca yapılacak araç muayenelerinde alınacak Teknik Muayene Harç tutarları tespit edilmiştir....
19
Aralık
2006
20 Aralık 2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 364 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde ; Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2006 yılında uygulanan miktarların, 2006 y...
19
Aralık
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 2006-1 sayılı Değerli Kağıtlar Genel Tebliği ile; Değerli Kağıtlar Tablosu'nda yer alan değerli kağıtların bedelleri tespit edilmiş olup söz konusu değerli kağıtların 1/1/2007 tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yap...
15
Aralık
2006
15 Aralık 2006 tarih ve 26377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleme ve vergi kaçakçılığına engel olma anlaşması, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır....

Sayfalar