Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 18/09/2018
E.g., 18/09/2018
23
Şubat
2007
Söz konusu yayınlanan 59 numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde, bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payları ve primlerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu ve poliçelerin devri ayrıca birikimsiz sigorta poliçeleri / karma poliçeler dolayısıyla elde edilen gelirler ile ...
23
Şubat
2007
Başkanlığımızın mükellef odaklı ve kaliteli hizmet sunma anlayışının bir gereği olarak, yaklaşan beyan döneminde mükelleflerimize yol göstermesi amacıyla en son düzenlenen rehberler şunlardır:...
23
Şubat
2007
23 Şubat 2007 tarih ve 26443 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 41 seri nolu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğinde; karşıt inceleme yapılması konusundaki düzenlemeleri saklı kalmak üzere, yeminli mali müşavirler; tasdik hizmeti verdikleri mükelleflerin doğrudan ya da silsile yoluyla ticari ilişkid...
22
Şubat
2007
21.02.2007 tarihli basın bülteninde; son zamanlarda değişik basın ve yayın organlarında Başkanlığımız inceleme elemanlarınca yürütülen vergi incelemeleri konusunda yapılan yayınlarda Başkanlığımız ve uygulamaları ile ilgili olarak kamuoyuna yanlış ve yanıltıcı bilgiler verilmekte olduğu belirtilmiş ...
22
Şubat
2007
Öğrencilere belge alma alışkanlığının kazandırılması amacıyla Başkanlığımızca, "Ülkemi Seviyorum Belgemi Alıyorum" kampanyası; Başkanlığımıza bağlı 29 Vergi Dairesi Başkanlığı ile 52 İl Defterdarlığında bölge ve illerin özelliği dikkate alınarak uygun gören iller tarafından yapılması planlanmış olup...
19
Şubat
2007
Gelir İdaresi Başkanlığı'nca her yıl kutlanılmakta olan vergi haftasının bu yıl 18'incisi 19 - 23 Şubat 2007 tarihleri arasında kutlanıyor....
19
Şubat
2007
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 2007/11674 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallarda uygulanan özel tüketim vergisinin belirlenmesine ilişkin 25/7/2005 tarihli ve 2005/9145 sayılı Kararnamenin eki Ka...
16
Şubat
2007
15.02.2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı gelir uzmanlarının görev, sorumluluk, çalışma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlendiği Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliği ile Vergi Dairesi Başkanlıklarının Kuruluş ve...
15
Şubat
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 58 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile geliri sadece basit usulde tespit olunan ticari kazançlardan ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin 2006 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi, 2007 yılı Şubat ayının 23 üncü günü akşamına kadar...
15
Şubat
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 1 seri nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinde; Türkiye'de tam mükellef olanların anlaşmaya taraf diğer ülkelerde elde ettikleri gelirlerinin ilgili anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesinin bugüne kada...

Sayfalar