Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 18/02/2018
E.g., 18/02/2018
15
Kasım
2006
2006 yılı için yeniden değerleme oranı %7,8 olarak belirlenmiş olup konuyla ilgili VUK Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere hazırlanmış bulunmaktadır....
15
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak yayımlanan 101 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının, mükelleflerin kendi elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubunda uyulması gereken usul ve esaslar belirtilmiş ayrıca özel esaslar kapsamına giren mükellef...
11
Kasım
2006
Genç nesillerde "Vergi" kavramını yerleştirmek ve vergi bilincini daha küçük yaşlarda geliştirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından dünya uygulamaları da taranarak bir ön hazırlık çalışması yapılmıştır....
10
Kasım
2006
Gelir İdaresi Başkanı Sayın Osman ARIOĞLU'nun katılımıyla başlayan programın amacı, üst yönetimi yönetici konumundan lider konumuna ulaştırmak, rutin işlerle gelişmeyi sağlayıcı faaliyetleri birbirinden ayırarak yönetimde verimliliği arttırmak, ekip çalışmasına geçişi sağlamak ve değişimi bütünsel b...
8
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak hazırlanan 56 seri nolu Gelir Vergisi Sirküleri ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2006 yılı Temmuz-Eylül dönemine ilişkin üçüncü üç aylık geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 13 Kasım 2006 Pazartesi günü akşamına kadar uzatılmıştır....
8
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak hazırlanan 49 seri nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yeniden tespiti ile 2006 yılına ilişkin emlak vergi değerinin hesabı ve ikinci taksitin ödenmesine ilişkin bilgiler verilmiştir....
2
Kasım
2006
Konuyla ilgili olarak yayınlanan 2006/1 seri nolu Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesinde; Vergi Kimlik Numarası verilmesine ilişkin işlemler ve Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişilerin vergi dairelerindeki tarh dosyaları ile düzenlenecek basılı form ve evraklar hakkında yapılacak işlemler...
30
Ekim
2006
06-10 Kasım 2006 tarihleri arasında OECD, A.B.D. ve Hollanda'dan katılan uzmanlar tarafından OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezi'nde "Dar Mükelleflerin Vergilendirilmesi" konulu seminer verilecektir. Seminere 10 ülkeden 30 kişi katılacaktır....
20
Ekim
2006
Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uyarınca, gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketlerinin merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına, iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca görünüp okunacak şekilde asmak zorunda oldukları vergi levhası, elektronik ortama t...
17
Ekim
2006
Konuyla ilgili olarak hazırlanan 43 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri'nde; Eylül 2006 dönemine ait Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süresinin Ramazan Bayramı tatili öncesine rastlaması nedeniyle 26/10/2006 günü mesai saati sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştır....

Sayfalar