Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 21/06/2018
E.g., 21/06/2018
18
Mayıs
2007
18.05.2007 tarih ve 26526 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 443 seri nolu Tahsilat Genel Tebliği'nde; 5569 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrasının, "Finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalayan KOBİ'lerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları" konusunda uygul...
17
Mayıs
2007
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü iken Bakanlığın bağlı kuruluşu olarak 16 Mayıs 2005 tarihinde kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı, 2. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşamaktadır....
16
Mayıs
2007
2006 vergilendirme dönemi ile ilgili olarak 2007 yılı Nisan ayında Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren mükelleflerimizden; en çok Kurumlar Vergisi beyan eden ilk 100 mükellefimize ait bilgiler ile iller bazında en çok Kurumlar Vergisi beyan eden ilk 5 mükellefimize ait bilgiler aşağıdaki liste...
14
Mayıs
2007
Kaliteli hizmet sunma anlayışımızın bir gereği olarak, internet sayfamızda yer alan "Mevzuat" bölümüne "Mevzuat Arama" sayfası eklenerek aranılan bilgiye erişim daha kolay hale getirilmiştir. ...
14
Mayıs
2007
Başkanlığımız, benimsediği "mükellef memnuniyeti" prensibinin bir sonucu olarak tüm mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken en doğru bilgiye en kısa yoldan ulaşmalarını hedeflemektedir....
14
Mayıs
2007
2007/3 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi'nde; 6183 sayılı AATUHK'nun 48 inci maddesine istinaden ekonomik ve mali zorluklar içinde bulunduklarını belirterek tecil talebinde bulunan mükelleflerin bu taleplerinin biran önce incelenerek karara bağlanması ve kamu alacaklarının daha etkin bir biçimde tahs...
14
Mayıs
2007
19/12/2006 tarihli ve 26381 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. ...
10
Mayıs
2007
10.05.2007 tarih ve 26518 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 372 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; 23/3/2007 tarih ve 26471 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonunun teşekkülü ve işl...
7
Mayıs
2007
Mükellef odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde, Vergi Dairelerinde mükelleflerimize daha kaliteli hizmet verilmesi amacıyla Türkiye çapında "Mükellef Hizmetleri Temel Teknikleri" konusunda eğitim kampanyası düzenlenmiştir....
3
Mayıs
2007
Söz konusu sirkülerde, 2007 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacağı belirtilmiştir....

Sayfalar