Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 21/06/2018
E.g., 21/06/2018
14
Haziran
2007
Çağı yakalamak yolunda büyük adımlar atan Gelir İdaresi, bir taraftan mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlama yönünde çaba gösterirken, diğer taraftan da geleceğin mükellefleri olacak çocuklarımızda vergi bilincini oluşturmaya çalışmaktadır....
13
Haziran
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 2007/4 seri nolu Tahsilat İç Genelgesi'nde; 5479 Sayılı Kanunla, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan haciz işlemlerine yönelik açıklamalar yapılmıştır. ...
13
Haziran
2007
13 Haziran 2007 tarih ve 26551 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 85 seri nolu Gider Vergileri Genel Tebliğinde; 5615 sayılı Kanun ile Gider Vergileri Kanununun 31 inci maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, iptal edilen sigorta muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) uygul...
8
Haziran
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 2007-2 seri nolu Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri'nde; konut finansmanı kapsamında kullandırılacak krediler hakkında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi açısından dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. ...
7
Haziran
2007
Başkanlığımızca yayınlanan 2007/1 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi'nde; veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikaller nedeniyle verilmesi gereken veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin kanunda öngörülen süreler geçtikten sonra verilmesi veya hiç beyanname...
7
Haziran
2007
07 Haziran 2007 tarih ve 26545 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5679 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; Belediye Gelirleri Kanunu'nun ek 2 nci maddesinin (c) bendinin "c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve tersaneler, organize ...
31
Mayıs
2007
Başkanlığımızca; toplumda vergi bilincinin yerleştirilmesi ve vergi konulu seçkin tiyatro oyunlarının Türk tiyatro literatürüne kazandırılması amacıyla "Yetişkinler", "Çocuk Oyunu" ve "Gençlik Oyunu" olmak üzere 3 dalda Vergi Konulu Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması düzenlenmiştir....
30
Mayıs
2007
30.05.2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararında; 17/7/2002 tarihli ve 2002/4480 sayılı Kararnamenin eki I sayılı listenin sondan ikinci paragrafı ve II sayılı listenin "A) TEMEL GIDA MADDELERİ" bölümünde başlığıyla beraber değişiklik yapılmıştır....
29
Mayıs
2007
Başkanlığımızın "mükellef memnuniyeti" prensibinin gereği olarak bütün mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yapılan çalışmalardan birisi de özürlü vatandaşlara yönelik olarak hazırlanan rehber çalışmalarıdır. ...
26
Mayıs
2007
26.05.2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 seri nolu Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Genel Tebliği'nde; Gelir Vergisi Stopajı teşvikinin uygulanacağı iller, uygulamadan yararlanacak mükellefler, 01.04.2005 tarihinden önce işe başlayan ve bu tarihten sonra yeni işe başlayanların...

Sayfalar