Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 18/02/2018
E.g., 18/02/2018
1
Şubat
2018
Geliri sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan oluşan mükelleflerimiz, 2017 yılı kazançlarına ilişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerini 01-26 Şubat 2018 tarihleri arasında vereceklerdir....
31
Ocak
2018
31.01.2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğde; Türkiye'de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından KDV mükellefi olmayan g...
31
Ocak
2018
31/1/2018 tarihli ve VUK-98/ 2018-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlin...
31
Ocak
2018
2018 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. Taksitinin,6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6. Taksitinin,...
31
Ocak
2018
2018 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 1. taksit ödemesi 1 Ocak 2018 tarihinde başlamıştır. Mükelleflerimiz, 2018 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi birinci taksit ödemesini; - GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak,...
31
Ocak
2018
7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 4. taksit ödeme dönemi devam ediyor. Ödemelerinizi, -www.gib.gov.tr internet sayfamızdan,- GİB Mobil uygulamamızdan (IOS ve Android), -Anlaşmalı bankalardan,...
31
Ocak
2018
6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 6. taksit ödeme dönemi devam ediyor.Ödemelerinizi, - www.gib.gov.tr internet sayfamızdan,- GİB Mobil uygulamamızdan (IOS ve Android), - Anlaşmalı bankalardan,...
25
Ocak
2018
Gelir İdaresi Başkanlığı adına posta2@gelirler.gov.tr, hesap@gib.gov.tr vb....
25
Ocak
2018
25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 491 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2017 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlara ilişkin ...
23
Ocak
2018
23/1/2018 tarihli ve VUK-97 / 2018-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlinde son zamanla...

Sayfalar