Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 24/04/2017
E.g., 24/04/2017
3
Nisan
2017
1 Ocak 2016 - 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyanname verme süresi 1 Nisan 2017 tarihinde başlamıştır....
3
Nisan
2017
31/03/2017 tarihli ve KVK-44/ 2017-2 / Yatırım İndirimi – 31 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde; 2017 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,11 (yüzde altı virgül onbir) olarak tespit edilmiştir....
3
Nisan
2017
01/4/2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul  Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 479) ile; gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler tarafından 5957 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan toptancı h...
30
Mart
2017
30/3/2017 tarih ve 30023 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2) ile; 31/3/2017 tarihine kadar gönderilmesi gereken "Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri S...
29
Mart
2017
Malatya Vergi Dairesi Başkanlığı Arapkir, Darende, Doğanşehir, Hekimhan ve Pütürge Malmüdürlüklerine yeni plaka harf grubu tahsis edilmesi nedeniyle Plaka Harf Grubu Rehberinde değişiklik meydana geldiği için Malatya İline ait güncel Plaka Harf Grubu Rehberi listesi hazırlanmıştır....
28
Mart
2017
GİB Mobil uygulamasının Vergi Ödeme bölümü geliştirilerek- Gelir Vergisi Ödeme (Kira, Menkul Sermaye İradı, Ücret ile Diğer Kazanç ve İratlar)- 6736 Borcu Ödeme...
24
Mart
2017
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümleri kapsamında gerçekleşen kısmi bölünme işlemleriyle ilgili olarak Başkanlığımıza yansıyan olaylardan, tereddüt edildiği anlaşılan hususlara ilişkin açıklamalar yer almaktadır....
24
Mart
2017
Yatırım fon ve ortaklıklarının vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar rehber taslağında yer verilmiş olup bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut taslakta yer alan açıklamalara katkıda bulunulması adına konu...
22
Mart
2017
22 Mart 2017 tarihli ve 90 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;...
22
Mart
2017
2016 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır....

Sayfalar