Buradasınız

Haberler ve Duyurular

E.g., 19/04/2019
E.g., 19/04/2019
2
Nisan
2019
1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyanname verme süresi 1 Nisan 2019 tarihinde başlamıştır....
1
Nisan
2019
2018 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 Mart - 1 Nisan 2019 tarihleri arasında verilecektir....
28
Mart
2019
28.03.2019 tarihli ve 30728 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;
...
25
Mart
2019
23.03.2019 tarihli ve 30723 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;...
22
Mart
2019
22 Mart 2019 tarihli ve 114 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;...
22
Mart
2019
845 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el binek otomobil ticareti ile iştigal edenlerin, araç alım satımlarında KDV oranlarına ilişkin yaşadıkları tereddütleri gidermek amacıyla, bu mükelleflerin aldığı KDV oranından araçları satabilme imkânı getirilmiştir....
22
Mart
2019
2018 Yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 1 Mart - 25 Mart 2019 tarihleri arasında verilecektir....
21
Mart
2019
842 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;...

Sayfalar