Buradasınız

Haberler

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Kamu borçlarını yeniden yapılandırmak suretiyle taksitler halinde ödeme imkanı sunan 7020 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuruların en geç 30 Haziran 2017 Cuma günü akşamına kadar yapılması gerekmektedir.

7020 sayılı Kanunda başvuru süresini uzatmaya ilişkin herhangi bir yetki bulunmadığından,  söz konusu başvuru süresinin uzatılması mümkün değildir.

Dolayısıyla, 7020 sayılı Kanunun getirmiş olduğu imkanlardan yararlanmak isteyen borçluların 30 Haziran 2017 tarihi akşamına kadar başvurularını yapmaları önem arz etmektedir.

Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için başvuruların;

1)   Vergi dairesine giderek (şahsen veya vekilleri aracılığıyla),

2)   Posta yoluyla (Taahhütlü veya APS ile yapılan müracaatlarda postaya verildiği; adi postalarda ise vergi dairesine postanın geldiği, tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.),

3)   İnternet üzerinden (www.gib.gov.tr),

yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, www.gib.gov.tr adresi üzerinden borç sorgulaması yapılabilmektedir.

Kanundan yararlanma başvuru süresinin bitimine kalan 7 günün içerisinde, hafta sonu ve Ramazan Bayramı tatilleri yer almaktadır. Ancak borçlular bu tatil süresince (24-27 Haziran 2017)  başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden 24 saat yapabileceklerdir.

Başvurularda yaşanabilecek muhtemel yoğunluklarda göz önünde bulundurularak başvuruların son güne bırakılmamasını önemle hatırlatırız. 

İçerik 1:

Kamu borçlarını yeniden yapılandırmak suretiyle taksitler halinde ödeme imkanı sunan 7020 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuruların en geç 30 Haziran 2017 Cuma günü akşamına kadar yapılması gerekmektedir.

7020 sayılı Kanunda başvuru süresini uzatmaya ilişkin herhangi bir yetki bulunmadığından,  söz konusu başvuru süresinin uzatılması mümkün değildir.

Dolayısıyla, 7020 sayılı Kanunun getirmiş olduğu imkanlardan yararlanmak isteyen borçluların 30 Haziran 2017 tarihi akşamına kadar başvurularını yapmaları önem arz etmektedir.

Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için başvuruların;

1)   Vergi dairesine giderek (şahsen veya vekilleri aracılığıyla),

2)   Posta yoluyla (Taahhütlü veya APS ile yapılan müracaatlarda postaya verildiği; adi postalarda ise vergi dairesine postanın geldiği, tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.),

3)   İnternet üzerinden (www.gib.gov.tr),

yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, www.gib.gov.tr adresi üzerinden borç sorgulaması yapılabilmektedir.

Kanundan yararlanma başvuru süresinin bitimine kalan 7 günün içerisinde, hafta sonu ve Ramazan Bayramı tatilleri yer almaktadır. Ancak borçlular bu tatil süresince (24-27 Haziran 2017)  başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden 24 saat yapabileceklerdir.

Başvurularda yaşanabilecek muhtemel yoğunluklarda göz önünde bulundurularak başvuruların son güne bırakılmamasını önemle hatırlatırız. 

İçerik 2:

Kamu borçlarını yeniden yapılandırmak suretiyle taksitler halinde ödeme imkanı sunan 7020 sayılı Kanundan yararlanmak için başvuruların en geç 30 Haziran 2017 Cuma günü akşamına kadar yapılması gerekmektedir.

7020 sayılı Kanunda başvuru süresini uzatmaya ilişkin herhangi bir yetki bulunmadığından,  söz konusu başvuru süresinin uzatılması mümkün değildir.

Dolayısıyla, 7020 sayılı Kanunun getirmiş olduğu imkanlardan yararlanmak isteyen borçluların 30 Haziran 2017 tarihi akşamına kadar başvurularını yapmaları önem arz etmektedir.

Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için başvuruların;

1)   Vergi dairesine giderek (şahsen veya vekilleri aracılığıyla),

2)   Posta yoluyla (Taahhütlü veya APS ile yapılan müracaatlarda postaya verildiği; adi postalarda ise vergi dairesine postanın geldiği, tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.),

3)   İnternet üzerinden (www.gib.gov.tr),

yapılması mümkün bulunmaktadır.

Ayrıca, www.gib.gov.tr adresi üzerinden borç sorgulaması yapılabilmektedir.

Kanundan yararlanma başvuru süresinin bitimine kalan 7 günün içerisinde, hafta sonu ve Ramazan Bayramı tatilleri yer almaktadır. Ancak borçlular bu tatil süresince (24-27 Haziran 2017)  başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden 24 saat yapabileceklerdir.

Başvurularda yaşanabilecek muhtemel yoğunluklarda göz önünde bulundurularak başvuruların son güne bırakılmamasını önemle hatırlatırız. 

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Başkanlığımızca hazırlanan 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında taşıtların hurdaya ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 07.07.2017 tarihine kadar roduncu@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Tebliğ ekleri için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

Başkanlığımızca hazırlanan 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında taşıtların hurdaya ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 07.07.2017 tarihine kadar roduncu@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Tebliğ ekleri için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

Başkanlığımızca hazırlanan 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında taşıtların hurdaya ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Bu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalar devam etmekte olup mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi, 07.07.2017 tarihine kadar roduncu@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

Söz konusu Tebliğ Taslağı için tıklayınız.

Tebliğ ekleri için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Değerli mükelleflerimiz,

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlamaktadır.

Zorunluluğun başlayacağı 1/7/2017 tarihinden itibaren mal ve yolcu beraberi eşya ihracında, faturalama ve gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütebilmesi ve mevzuat hükümleri yönünden herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması için ilgili uygulamaların mükelleflerimizce behemahal kullanılmaya başlanması büyük önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere, söz konusu zorunluluğun başlangıcı 1/7/2017 tarihi olmakla birlikte, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulamaya ilişkin sistem, mükelleflerimizin kullanımına açılmış bulunmaktadır. Uygulamadan, Başkanlığımızca ücretsiz olarak mükelleflerimize sunulan “Portal Yöntemi” kullanılarak da yararlanılabilmektedir.

Başkanlığımızca “İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında bir doküman hazırlanmış ve www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden tüm mükelleflerimizin erişimine sunulmuştur (http://efatura.gov.tr/dosyalar/IHRACAT_SORULARI_SSS.pdf).

Ayrıca, varsa sorularınızı, aynı internet adresindeki forum sitemiz aracılığıyla da Başkanlığımıza iletebilirsiniz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Gelir İdaresi Başkanlığı

İçerik 1:

Değerli mükelleflerimiz,

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlamaktadır.

Zorunluluğun başlayacağı 1/7/2017 tarihinden itibaren mal ve yolcu beraberi eşya ihracında, faturalama ve gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütebilmesi ve mevzuat hükümleri yönünden herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması için ilgili uygulamaların mükelleflerimizce behemahal kullanılmaya başlanması büyük önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere, söz konusu zorunluluğun başlangıcı 1/7/2017 tarihi olmakla birlikte, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulamaya ilişkin sistem, mükelleflerimizin kullanımına açılmış bulunmaktadır. Uygulamadan, Başkanlığımızca ücretsiz olarak mükelleflerimize sunulan “Portal Yöntemi” kullanılarak da yararlanılabilmektedir.

Başkanlığımızca “İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında bir doküman hazırlanmış ve www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden tüm mükelleflerimizin erişimine sunulmuştur (http://efatura.gov.tr/dosyalar/IHRACAT_SORULARI_SSS.pdf).

Ayrıca, varsa sorularınızı, aynı internet adresindeki forum sitemiz aracılığıyla da Başkanlığımıza iletebilirsiniz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Gelir İdaresi Başkanlığı

İçerik 2:

Değerli mükelleflerimiz,

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olanların ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemlerinde 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu başlamaktadır.

Zorunluluğun başlayacağı 1/7/2017 tarihinden itibaren mal ve yolcu beraberi eşya ihracında, faturalama ve gümrükleme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütebilmesi ve mevzuat hükümleri yönünden herhangi bir sorun ile karşılaşılmaması için ilgili uygulamaların mükelleflerimizce behemahal kullanılmaya başlanması büyük önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere, söz konusu zorunluluğun başlangıcı 1/7/2017 tarihi olmakla birlikte, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulamaya ilişkin sistem, mükelleflerimizin kullanımına açılmış bulunmaktadır. Uygulamadan, Başkanlığımızca ücretsiz olarak mükelleflerimize sunulan “Portal Yöntemi” kullanılarak da yararlanılabilmektedir.

Başkanlığımızca “İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında bir doküman hazırlanmış ve www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden tüm mükelleflerimizin erişimine sunulmuştur (http://efatura.gov.tr/dosyalar/IHRACAT_SORULARI_SSS.pdf).

Ayrıca, varsa sorularınızı, aynı internet adresindeki forum sitemiz aracılığıyla da Başkanlığımıza iletebilirsiniz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.

Gelir İdaresi Başkanlığı

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Değerli Mükelleflerimiz,

Bilindiği üzere;

- 2017/Mayıs dönemine ilişkin Muhtasar Beyanname ile Damga Vergisi Beyannamelerinin 23 Haziran Cuma günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin 28 Haziran Çarşamba günü sonuna kadar ödenmesi,

- 2017/Mayıs dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin 28 Haziran Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin aynı süre içerisinde ödenmesi,

- 2017/Mayıs dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin ise en geç 30 Haziran Cuma günü verilmesi

gerekmektedir.

Ayrıca 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılacak başvurular için son tarih 30 Haziran Cuma günü olup, bu sürenin uzatılma imkanı bulunmamaktadır.

Bu nedenle 30 Haziran 2017 tarihine kadar önemli bir iş yoğunluğu yaşanacağı için, mükelleflerimizin her hangi bir hak kaybına uğramamaları açısından, vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir.

Mükelleflerimize önemle hatırlatırız.

 

Saygılarımızla

Gelir İdaresi Başkanlığı 

İçerik 1:

Değerli Mükelleflerimiz,

Bilindiği üzere;

- 2017/Mayıs dönemine ilişkin Muhtasar Beyanname ile Damga Vergisi Beyannamelerinin 23 Haziran Cuma günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin 28 Haziran Çarşamba günü sonuna kadar ödenmesi,

- 2017/Mayıs dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin 28 Haziran Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin aynı süre içerisinde ödenmesi,

- 2017/Mayıs dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin ise en geç 30 Haziran Cuma günü verilmesi

gerekmektedir.

Ayrıca 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılacak başvurular için son tarih 30 Haziran Cuma günü olup, bu sürenin uzatılma imkanı bulunmamaktadır.

Bu nedenle 30 Haziran 2017 tarihine kadar önemli bir iş yoğunluğu yaşanacağı için, mükelleflerimizin her hangi bir hak kaybına uğramamaları açısından, vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir.

Mükelleflerimize önemle hatırlatırız.

 

Saygılarımızla

Gelir İdaresi Başkanlığı 

İçerik 2:

Değerli Mükelleflerimiz,

Bilindiği üzere;

- 2017/Mayıs dönemine ilişkin Muhtasar Beyanname ile Damga Vergisi Beyannamelerinin 23 Haziran Cuma günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin 28 Haziran Çarşamba günü sonuna kadar ödenmesi,

- 2017/Mayıs dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin 28 Haziran Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin aynı süre içerisinde ödenmesi,

- 2017/Mayıs dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin ise en geç 30 Haziran Cuma günü verilmesi

gerekmektedir.

Ayrıca 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılacak başvurular için son tarih 30 Haziran Cuma günü olup, bu sürenin uzatılma imkanı bulunmamaktadır.

Bu nedenle 30 Haziran 2017 tarihine kadar önemli bir iş yoğunluğu yaşanacağı için, mükelleflerimizin her hangi bir hak kaybına uğramamaları açısından, vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir.

Mükelleflerimize önemle hatırlatırız.

 

Saygılarımızla

Gelir İdaresi Başkanlığı 

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

22/6/2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iade edilemeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırılmış, KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesinin mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacağı ifade edilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

22/6/2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iade edilemeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırılmış, KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesinin mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacağı ifade edilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

22/6/2017 tarihli ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iade edilemeyeceğine yönelik ibare yürürlükten kaldırılmış, KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesinin mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılacağı ifade edilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Siirt Defterdarlığına bağlı Siirt Vergi Dairesi Müdürlüğü Kooperatif Mahallesi Hükümet Caddesi Yeni Hükümet Konağı No:100/A Kat:3 - SİİRT adresindeki yeni hizmet binasına taşınmıştır.

Siirt Defterdarlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir.

Yeni iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

Siirt Defterdarlığına bağlı Siirt Vergi Dairesi Müdürlüğü Kooperatif Mahallesi Hükümet Caddesi Yeni Hükümet Konağı No:100/A Kat:3 - SİİRT adresindeki yeni hizmet binasına taşınmıştır.

Siirt Defterdarlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir.

Yeni iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

Siirt Defterdarlığına bağlı Siirt Vergi Dairesi Müdürlüğü Kooperatif Mahallesi Hükümet Caddesi Yeni Hükümet Konağı No:100/A Kat:3 - SİİRT adresindeki yeni hizmet binasına taşınmıştır.

Siirt Defterdarlığı Haberleşme Bilgileri de güncellenmiştir.

Yeni iletişim bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Başkanlığımız Tahsilat Stratejileri, 6736 ve 7020 Sayılı Kanunun uygulama sonuçları ve yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere Vergi Dairesi Başkanlıkları Tahsilat Grup Müdürlerinin katılımıyla düzenlenen (istişare) değerlendirme  toplantısı, Gelir İdaresi Başkanlığının OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezinde Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK'ün açılış konuşmasıyla başladı.

 

 

 

İçerik 1:

Başkanlığımız Tahsilat Stratejileri, 6736 ve 7020 Sayılı Kanunun uygulama sonuçları ve yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere Vergi Dairesi Başkanlıkları Tahsilat Grup Müdürlerinin katılımıyla düzenlenen (istişare) değerlendirme  toplantısı, Gelir İdaresi Başkanlığının OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezinde Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK'ün açılış konuşmasıyla başladı.

 

 

 

İçerik 2:

Başkanlığımız Tahsilat Stratejileri, 6736 ve 7020 Sayılı Kanunun uygulama sonuçları ve yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere Vergi Dairesi Başkanlıkları Tahsilat Grup Müdürlerinin katılımıyla düzenlenen (istişare) değerlendirme  toplantısı, Gelir İdaresi Başkanlığının OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezinde Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK'ün açılış konuşmasıyla başladı.

 

 

 

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK ve beraberindeki Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Ankara Vergi Dairesi Başkanı, Gelir İdaresi Daire Başkanları, Gelir İdaresi Grup Başkanları ve Ankara VDB Grup Müdüründen oluşan Gelir İdaresi heyeti, mükelleflerin ve sektörlerin sorun ve önerilerini almak ve yerinde değerlendirmek üzere bir süreden beri devam eden ziyaret programları kapsamında Ankara İvedik Hurdacılar Sitesi'ni ve Ankara Hurdacılar Odası'nı 14.06.2017 tarihinde ziyaret etmiştir.

Ziyarette Ankara Hurdacılar Odası Başkanı Sayın İrfan ÇİNKAYA ve Bşk. Yrd. Sayın Serdar GÜNEŞ ile oda yönetim kurulu üyeleri ve Hurdacılar Sitesi esnafı, Gelir İdaresi Heyetini hurdacılık faaliyetleri hakkında bilgilendirerek vergi yükümlülüklerine ilişkin önerilerini iletmişlerdir.

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK, hem ekonomik büyüklüğü hem de ülke kaynaklarının daha verimli ve rasyonel değerlendirilmesinde önemli bir yeri bulunan hurdacılık faaliyetinin önemine değindikten sonra, hurdacılık sektörünün vergisel sorunlarını ve önerilerini ayrıntılı bir şekilde sektör temsilcileri ile değerlendirmiştir. Daha sonra Heyet kağıt, metal, bakır vb. hurda atık ticareti ile iştigal eden işyerlerini ziyaret etmiştir.

Ziyaret programının ardından Gelir İdaresi Heyeti, Ankara Hurdacılar Odası üyeleri, ANKESOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin AR'ın katılımlarıyla iftar programı gerçekleştirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK, idare olarak son yıllarda mükelleflerle iletişime büyük önem verdiklerini, sektörün talepleri ve önerilerinin idare tarafından değerlendirileceğini, sektör temsilcilerinin bu değerlendirmeler hakkında bilgilendirileceğini belirtmiştir. Oda Başkanı Sayın İrfan ÇİNKAYA, sektörün sorunlarını doğrudan ve yerinde Gelir İdaresi Heyetine sunma fırsatı buldukları için büyük memnuniyet duyduklarını ifade etmiştir.

İçerik 1:

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK ve beraberindeki Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Ankara Vergi Dairesi Başkanı, Gelir İdaresi Daire Başkanları, Gelir İdaresi Grup Başkanları ve Ankara VDB Grup Müdüründen oluşan Gelir İdaresi heyeti, mükelleflerin ve sektörlerin sorun ve önerilerini almak ve yerinde değerlendirmek üzere bir süreden beri devam eden ziyaret programları kapsamında Ankara İvedik Hurdacılar Sitesi'ni ve Ankara Hurdacılar Odası'nı 14.06.2017 tarihinde ziyaret etmiştir.

Ziyarette Ankara Hurdacılar Odası Başkanı Sayın İrfan ÇİNKAYA ve Bşk. Yrd. Sayın Serdar GÜNEŞ ile oda yönetim kurulu üyeleri ve Hurdacılar Sitesi esnafı, Gelir İdaresi Heyetini hurdacılık faaliyetleri hakkında bilgilendirerek vergi yükümlülüklerine ilişkin önerilerini iletmişlerdir.

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK, hem ekonomik büyüklüğü hem de ülke kaynaklarının daha verimli ve rasyonel değerlendirilmesinde önemli bir yeri bulunan hurdacılık faaliyetinin önemine değindikten sonra, hurdacılık sektörünün vergisel sorunlarını ve önerilerini ayrıntılı bir şekilde sektör temsilcileri ile değerlendirmiştir. Daha sonra Heyet kağıt, metal, bakır vb. hurda atık ticareti ile iştigal eden işyerlerini ziyaret etmiştir.

Ziyaret programının ardından Gelir İdaresi Heyeti, Ankara Hurdacılar Odası üyeleri, ANKESOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin AR'ın katılımlarıyla iftar programı gerçekleştirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK, idare olarak son yıllarda mükelleflerle iletişime büyük önem verdiklerini, sektörün talepleri ve önerilerinin idare tarafından değerlendirileceğini, sektör temsilcilerinin bu değerlendirmeler hakkında bilgilendirileceğini belirtmiştir. Oda Başkanı Sayın İrfan ÇİNKAYA, sektörün sorunlarını doğrudan ve yerinde Gelir İdaresi Heyetine sunma fırsatı buldukları için büyük memnuniyet duyduklarını ifade etmiştir.

İçerik 2:

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK ve beraberindeki Gelir İdaresi Başkan Yardımcıları, Ankara Vergi Dairesi Başkanı, Gelir İdaresi Daire Başkanları, Gelir İdaresi Grup Başkanları ve Ankara VDB Grup Müdüründen oluşan Gelir İdaresi heyeti, mükelleflerin ve sektörlerin sorun ve önerilerini almak ve yerinde değerlendirmek üzere bir süreden beri devam eden ziyaret programları kapsamında Ankara İvedik Hurdacılar Sitesi'ni ve Ankara Hurdacılar Odası'nı 14.06.2017 tarihinde ziyaret etmiştir.

Ziyarette Ankara Hurdacılar Odası Başkanı Sayın İrfan ÇİNKAYA ve Bşk. Yrd. Sayın Serdar GÜNEŞ ile oda yönetim kurulu üyeleri ve Hurdacılar Sitesi esnafı, Gelir İdaresi Heyetini hurdacılık faaliyetleri hakkında bilgilendirerek vergi yükümlülüklerine ilişkin önerilerini iletmişlerdir.

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK, hem ekonomik büyüklüğü hem de ülke kaynaklarının daha verimli ve rasyonel değerlendirilmesinde önemli bir yeri bulunan hurdacılık faaliyetinin önemine değindikten sonra, hurdacılık sektörünün vergisel sorunlarını ve önerilerini ayrıntılı bir şekilde sektör temsilcileri ile değerlendirmiştir. Daha sonra Heyet kağıt, metal, bakır vb. hurda atık ticareti ile iştigal eden işyerlerini ziyaret etmiştir.

Ziyaret programının ardından Gelir İdaresi Heyeti, Ankara Hurdacılar Odası üyeleri, ANKESOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hüseyin AR'ın katılımlarıyla iftar programı gerçekleştirilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK, idare olarak son yıllarda mükelleflerle iletişime büyük önem verdiklerini, sektörün talepleri ve önerilerinin idare tarafından değerlendirileceğini, sektör temsilcilerinin bu değerlendirmeler hakkında bilgilendirileceğini belirtmiştir. Oda Başkanı Sayın İrfan ÇİNKAYA, sektörün sorunlarını doğrudan ve yerinde Gelir İdaresi Heyetine sunma fırsatı buldukları için büyük memnuniyet duyduklarını ifade etmiştir.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK'ün başkanlığında 08.06.2017 tarihinde Başkanlığımızın 2017 yılı Denetim Planı kapsamında 2016 yılı denetim sonuçları ile 2017 yılı denetim stratejilerini değerlendirmek üzere Vergi Dairesi Başkanlıkları Denetim Grup Müdürlerinin katılımıyla (istişare) değerlendirme toplantısı Gelir İdaresi Başkanlığının OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezinde yapılmıştır.

İçerik 1:

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK'ün başkanlığında 08.06.2017 tarihinde Başkanlığımızın 2017 yılı Denetim Planı kapsamında 2016 yılı denetim sonuçları ile 2017 yılı denetim stratejilerini değerlendirmek üzere Vergi Dairesi Başkanlıkları Denetim Grup Müdürlerinin katılımıyla (istişare) değerlendirme toplantısı Gelir İdaresi Başkanlığının OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezinde yapılmıştır.

İçerik 2:

Gelir İdaresi Başkanı Sayın Adnan ERTÜRK'ün başkanlığında 08.06.2017 tarihinde Başkanlığımızın 2017 yılı Denetim Planı kapsamında 2016 yılı denetim sonuçları ile 2017 yılı denetim stratejilerini değerlendirmek üzere Vergi Dairesi Başkanlıkları Denetim Grup Müdürlerinin katılımıyla (istişare) değerlendirme toplantısı Gelir İdaresi Başkanlığının OECD Ankara Çok Taraflı Vergi Merkezinde yapılmıştır.

Resmi Gazete No: Resmi Gazete Tarihi: Adı: UID:
İçerik:

9/6/2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira tutarına bakılmaksızın haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında kira geliri elde edenlerin de, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 1:

9/6/2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira tutarına bakılmaksızın haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında kira geliri elde edenlerin de, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

İçerik 2:

9/6/2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kira tutarına bakılmaksızın haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında kira geliri elde edenlerin de, banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik etmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.

Sayfalar