Buradasınız

Taslaklar

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.11-07-17 12:56
Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Revize Edilerek Yeniden Hazırlandı.30-05-17 10:43
Kurumlar Vergisi Kanunun 19 uncu Maddesinin Üçüncü Fıkrasının (b) Bendine İlişkin 13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı. 24-03-17 10:30
Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.30-01-17 15:00
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliğ Taslağı (Seri No:4) Hazırlandı.14-12-16 12:02
Özel Sağlık Hizmet Sunucularında Görev Yapan Hekimler İle Serbest Çalışan Hekimlerin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.06-06-16 17:21
(...) Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.03-06-16 16:13
Yem ve Gübre Teslimlerine İlişkin KDV Tebliğ Taslağı Hazırlandı.13-05-16 16:15
3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. 16-03-16 17:51
TÜFE'ye Endeksli Anüite Devlet Tahvillerinde Vergilemeye İlişkin Gelir Vergisi Sirküleri Taslağı Hazırlandı.30-12-15 17:30
3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.16-01-15 18:08
Türkçe