Buradasınız

Taslaklar

Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.18-05-18 18:10
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:15) Hazırlandı.25-04-18 14:29
497 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.25-04-18 14:07
496 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.25-04-18 14:05
495 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.25-04-18 14:03
494 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.25-04-18 13:59
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğ Taslağı 18/05/2018 Tarihi İtibariyle Güncellendi.25-04-18 13:57
304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.25-04-18 12:14
303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.25-04-18 12:09
464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişikliğe ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.10-04-18 14:47
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.06-04-18 16:27
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.06-04-18 16:25
Kayıt Saklama Gereksinimlerine İlişkin 431 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.30-01-17 15:00
Özel Sağlık Hizmet Sunucularında Görev Yapan Hekimler İle Serbest Çalışan Hekimlerin Vergilendirilmesine İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.06-06-16 17:21
(...) Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.03-06-16 16:13
3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı.16-01-15 18:08
Türkçe