VERGİ BEYANNAMELERİNDE 2017 YILI İÇİN UYGULANAN

DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

 

Yıllık gelir vergisi beyannameleri

51,40 TL

Kurumlar vergisi beyannameleri

68,60 TL

Katma değer vergisi beyannameleri

33,90 TL

Muhtasar beyannameler

33,90 TL

Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

33,90 TL

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

40,20 TL