ÇEŞİTLİ VERGİ İSTATİSTİKLERİ

              TABLO EXCEL
TABLO 65 : GELİR, KURUMLAR VE KATMA DEĞER VERGİSİNİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYI (1988 - 2015)
TABLO 66 : KATMA DEĞER VERGİSİ'NİN GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYI (1985 - 2015)
TABLO 67 : YAPILAN İADELER (1989 - 2015)
TABLO 68 : YAPILAN İADELERİN GSYH (1999 BAZLI) İÇİNDEKİ PAYI (1998 - 2015)
TABLO 69 : GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİ TAHSİLATI İLE GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRILMASI(2002-2015)