Tel   : (312) 415 35 19

                  Faks : (312) 415 28 47

e-posta: basinmusavirligi@gelirler.gov.tr

                                

                                                                                           28.07.2011

 

 

 

BASIN BÜLTENİ

 

2011 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin son ödeme günü olan 31.07.2011 tarihi resmi tatile rastladığından ödeme süresi 01 Ağustos 2011 Pazartesi günü sona ermektedir.

Bu nedenle, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili vergi daireleri 30 Temmuz 2011 Cumartesi günü saat 17:00’ ye kadar açık bulundurulacaktır.

Diğer taraftan, yukarıda sayılan illerin merkezlerinde bulunan Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin 31 Temmuz 2011 Pazar günü, ilçelerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin ise 30 Temmuz 2011 Cumartesi ve 31 Temmuz 2011 Pazar günlerinde açık bulundurulması konusunda Vergi Dairesi Başkanları,

Diğer il merkezleri ve ilçelerindeki Motorlu Taşıtlar Vergisini tahsile yetkili vergi dairelerinin 30 Temmuz 2011 Cumartesi ve 31 Temmuz 2011 Pazar günlerinde açık bulundurulması konusunda ise Vergi Dairesi Başkanları / İl Defterdarları

yetkili kılınmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.