İL : TUNCELİ
BİRİMİ POSTA KODU ADRESİ ALAN HABERLEŞME NUMARALARI    
      KODU SANTRAL FAKS DİREKT
DEFTERDAR 62000 Atatürk M. Hükümet Konağı - TUNCELİ 428 213 30 31-32 213 30 34 213 30 33
DEFTERDAR YARDIMCISI 62000 Atatürk M. Hükümet Konağı - TUNCELİ 428 213 30 31-32 213 30 34  
VERGİ DENETMENLERİ BÜROSU 62000 Atatürk M. Hükümet Konağı Kat 1 - TUNCELİ 428     213 30 48
GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 62000 Atatürk M. Hükümet Konağı Kat 3 - TUNCELİ 428   213 30 39 213 30 39
TUNCELİ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 62000 Atatürk M. Hükümet Konağı Kat 1-2 - TUNCELİ 428   213 30 41 213 30 41
ÇEMİŞGEZEK MALMÜDÜRLÜĞÜ 62600 Hükümet Konağı ÇEMİŞGEZEK 428 651 25 16 561 20 22 561 21 65
HOZAT MALMÜDÜRLÜĞÜ 62400 Hamidiye M. Hükümet C. Hükümet Konağı Kat 2 HOZAT 428   561 20 18 561 22 01
MAZGİRT MALMÜDÜRLÜĞÜ 62800 Hükümet Konağı Kat 2 MAZGİRT 428   311 20 30 311 20 04
NAZIMİYE MALMÜDÜRLÜĞÜ 62950 Hükümet Konağı Kat 2 NAZIMİYE 428   411 20 67 411 20 67
OVACIK MALMÜDÜRLÜĞÜ 62900 Hükümet Konağı Kat 1 OVACIK 428   511 20 27 511 21 07
PERTEK MALMÜDÜRLÜĞÜ 62500 İstiklal M. Hükümet Konağı Kat 2 PERTEK 428   651 24 77 651 20 30
PÜLÜMÜR MALMÜDÜRLÜĞÜ 62700 Kasaba M. Hükümet C. Hükümet Konağı Kat 2 PÜLÜMÜR 428   441 20 12 441 20 12