İL : KARABÜK
BİRİMİ POSTA KODU ADRESİ ALAN HABERLEŞME NUMARALARI    
      KODU SANTRAL FAKS DİREKT
DEFTERDAR 78100 Yenişehir M. Ö. Lütfi Özaytaç C. Defterdarlık Hiz.Binası KARABÜK 370 412 44 79 412 89 51 412 44 56
DEFTERDAR YARDIMCISI 78100 Yenişehir M. Ö. Lütfi Özaytaç C. Defterdarlık Hiz.Binası KARABÜK 370 412 44 79 412 89 51 415 12 79
VERGİ DENETMENLERİ BÜROSU 78100 Yenişehir M. Ö. Lütfi Özaytaç C. Defterdarlık Hiz.Binası KARABÜK 370 412 44 79 412 89 51 412 74 91
GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 78100 Yenişehir M. Ö. Lütfi Özaytaç C. Defterdarlık Hiz.Binası KARABÜK 370 412 44 79 412 89 51 412 61 04
KARABÜK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 78201 Ergenekon M.Ömer Lütfi Özaytaç C.Defterdarlık Hiz.Binası KARABÜK 370

415 18 10

412 83 48

412 99 44 415 00 62
SAFRANBOLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 78600 Yeni Mah. Sadri Artunç C. Belediye İş Merkezi Kat 2-3 SAFRANBOLU 370 712 12 06-08 712 86 92 712 36 07 712 12 07
YENİCE MALMÜDÜRLÜĞÜ 78700 Merkez M. Hürriyet C. Kat 2 YENİCE 370 766 26 10 766 12 90 766 26 11
ESKİPAZAR MALMÜDÜRLÜĞÜ 78400 Merkez M. Cumhuriyet C. Hükümet Konağı ESKİPAZAR 370 818 22 99 818 12 74 818 10 12
EFLANİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 78300 Candaroğulları M. Hükümet C. Hükümet Konağı EFLANİ 370 461 21 00 461 20 13 461 20 13
OVACIK MALMÜDÜRLÜĞÜ 78500 Hükümet Konağı OVACIK 370 877 11 48 877 10 06 877 10 06