Buradasınız

81 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

81 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 81 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; konsolosluk harçları ile muvazzaf ve fahri konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden döviz cinsinden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve kanuna bağlı tarifelere uygulanacak emsal sayıların tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.