Buradasınız

16 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

16 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

31/12/2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No.lu ÖİV Genel Tebliği ile; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınan maktu ÖİV tutarı 2018 yılı için 53,00 TL olarak belirlenmiş, ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlarda ÖİV matrahına yönelik açıklamalar yapılmış ve FATİH Projesine ilişkin ÖİV istisnasının uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.